Aku příklepové šroubovákyBrusky úhlovéKombinovanéKotoučové ruční pilyVrtačkyAkumulátorové nářadíBruskyPilySekačky na trávuStolní nářadí
Váš nákupní košík je nyní prázdný.
Hledat >>

PROČ NAKUPOVAT U NÁS

Nákupem u nás si pořídíte nejenom kvalitní nářadí a příslušenství, ale také naše více jak desetileté zkušenosti s prodejem, jak profesionálním zákazníkům, tak kutilům. Formou přímého prodeje a uvedením do provozu jak v dílnách, tak i na stavbách. Proto Vám můžeme odborně poradit s výběrem nejlepšího typu nářadí na Vámi požadovanou aplikaci.

OBSAH

 1. Obchodní podmínky
 2. Objednání zboží
 3. Zrušení objednávky
 4. Termín dodání
 5. Doručení zboží
 6. Balné a poštovné
 7. Platba zboží
 8. Převzetí zboží
 9. Reklamace, servis
 10. Odstoupení zákazníka od kupní smlouvy
 11. Storno objednávky ze strany prodávajícího
 12. Ochrana osobních údajů

1. OBCHODNÍ PODMÍNKY

Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.naradi-profesionalu.cz. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího (provozovatele) internetového obchodu www.naradi-profesionalu.cz., kterým je obchodní firma:

Jindřich Ritschel
Volfartice č.p.350
Volfartice 471 12
IČO: 48303763
DIČ: CZ6412071314
Tel.: 731 515 559 Po-Pa 7.00-17.00hod.
Fax: 487 52 00 53
Mail: obchod@naradi-profesionalu.cz

Před odesláním objednávky si prosím pozorně přečtěte obchodní podmínky. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že je s nimi obeznámen. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.

2. OBJEDNÁNÍ ZBOŽÍ

Objednat zboží můžete přímo z Vašeho domova nebo pracoviště nonstop. Jednoduše a pohodlně pomocí nákupního košíku. Odesláním objednávky vybraného zboží zákazník potvrzuje závaznost objednávky a souhlasí s nákupním řádem. Po odeslání objednávky bude zákazníkovi doručena kopie objednávky jako potvrzení přijetí na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Pokud nebude doručena kopie objednávky na zadanou emailovou adresu, kontaktujte nás v nejbližším možném termínu. U některých objednávek (větší množství apod.), zákazníka zkontaktujeme pro potvrzení objednávky telefonicky. Provozovatel si vyhrazuje právo na případné odmítnutí objednávky a to do 3 pracovních dnů od jejího obdržení. Obrázky u některých produktů mohou být pouze ilustrativní.

3. ZRUŠENÍ OBJEDNÁVKY

Zákazník může zrušit každou objednávku a to nejlépe do 24 hodin po jejím odeslání telefonicky, či emailem. Vzhledem k tomu, že se snažíme objednávku expedovat co možná nejdříve, každou objednávku uzavírejte s rozmyslem.

4. TERMÍN DODÁNÍ

Dodací lhůta je 3-6 dnů od data objednání zboží. V případě, že zboží není momentálně k dispozici (je vyprodáno, ukončena výroba a pod.) bude zákazník neprodleně informován a bude mu nabídnuto nejlepší možné řešení.

5. DORUČENÍ ZBOŽÍ

Pro doručení zboží používáme Obchodní balík České pošty s dodáním následující pracovní den po dni podání. Zásilku je možné sledovat výpočetní technikou po zadání čísla zásilky na webových stránkách České pošty.

6. BALNÉ A POŠTOVNÉ

Cena za jednu zásilku s dobírkou i bez dobírky při objednávce nižší než 4000,- Kč vč. DPH činí 145,- Kč vč. DPH.
Při objednávce nad 4000,- Kč včetně DPH Vám náklady na dopravné a balné neúčtujeme. Platí pro ČR.

7. PLATBA ZBOŽÍ

DOBÍRKA – platba v hotovosti při převzetí zásilky kupujícím od dopravce.
ZÁLOHOVÁ FAKTURA – po dohodě s prodejcem platba bankovním převodem na základě vystavené zálohové faktury.

8. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ

U přebíraného zboží je kupující povinen překontrolovat neporušenost obalu za přítomnosti přepravce. Pokud je obal porušen, je povinen překontrolovat stav a obsah zásilky a v případě poškození nebo ztráty zboží sepsat na místě s přepravcem reklamační zápis. Pokud není obal poškozen, je kupující povinen po převzetí zásilky překontrolovat zboží zda není poškozeno. Pokud ano, je povinen nejpozději následující pracovní den po převzetí reklamovat u dopravce (České pošty). O reklamaci zásilky kupující neprodleně vyrozumí prodávajícího (e-mail, fax). Pokud není tento postup dodržen, nelze již poškozené nebo chybějící zboží reklamovat (dopravci pozdější reklamace nepřijímají).

9. REKLAMACE, SERVIS

Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena, popřípadě může kupující uplatnit právo na opravu u autorizovaných středisek určených provádět záruční opravy.
Záruční doba se poskytuje dle §620 Občanského zákoníku v délce min. 24 měsíců. Pokud je kupujícím osoba zapsaná v obchodním rejstříku nebo podniká na základě živnostenského oprávnění, jedná se v tomto případě o prodej s kupní smlouvou, která je vystavena dle §429 obchodního zákoníku, který neurčuje délku záruční doby. Na takto zakoupené výrobky je poskytována 12 měsíční záruka, není li výrobcem stanovena delší. Záruční lhůta začíná plynout dnem převzetí zboží. Reklamace zboží se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zákonem na ochranu spotřebitele. V případě zjištění neodstranitelné vady zboží (na základě písemného posouzení autorizovaného servisního střediska, pokud si to vyžaduje povaha výrobku) bude toto zboží vyměněno za stejný kus nebo vrácena již zaplacená částka zpět.
Reklamace bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.
Prodávající vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jakým způsobem proběhne její vyřízení. Dále prodávající vydá spotřebiteli potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy. Pro případ zamítnuté reklamace prodávající spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí.
V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši. V případě neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace.
Reklamované zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu, k zásilce uveďte důvod reklamace, vaši adresu. Záruční list nebo doklad o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě.

Reklamace se nevztahuje na :

 • vady vzniklé běžným opotřebením
 • nesprávným použitím výrobku v rozporu s návodem
 • nesprávným skladováním

10. ODSTOUPENÍ ZÁKAZNÍKA OD KUPNÍ SMLOUVY

Pokud zákazník nakupuje zboží jako soukromá osoba – spotřebitel (nikoliv na IČ) prostřednictvím prostředků komunikace na dálku. Od kupní smlouvy lze odstoupit do 14 kalendářních dnů od převzetí zboží podle § 53 odst. 7 občanského zákoníku.
Pokud zákazník hodlá od smlouvy odstoupit zašle na adresu prodávajícího dopis (nejlépe emailem) obchod@naradi-profesionalu.cz: “Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne DD MM RRRR, číslo objednávky a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na adresu (pokud požadujete vrácení peněz na účet, uveďte číslo účtu). Datum a podpis” a následně dopis přiloží ke zboží.
Peníze budou vráceny do 30 kalendářních dnů.
Zboží zasílané zpět doporučujeme zákazníkovi dobře zabalit a pojistit. Zboží nelze prodejci zaslat na dobírku – takto zaslané zboží prodejce nepřijímá a bude vráceno zpět.
Zboží, které zákazník vrací, musí být kompletní (vč. příslušenství, záručního listu, návodu atd.) a s originálním dokladem o koupi, nepoškozené, v původním obalu, nesmí jevit známky používání.
Pokud bylo zboží používáno, jeho hodnota se tím snížila. Spotřebitel je povinen chybějící hodnotu finančně nahradit dle ustanovení § 458 odst. 1 občanského zákoníku. Nejčastěji to bývá snížením vracené kupní ceny.

Kupující není oprávněn odstoupit od uzavřené smlouvy ve smyslu ust. § 52 odst. 7 občanského zákoníku:

 1. na poskytování služeb, jestliže s jejich plněním bylo s jeho souhlasem započato před uplynutím lhůty 14 dnů od převzetí plnění
 2. na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele
 3. na dodávku zboží upraveného podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání či se jedná o zboží, které pro svůj charakter nemůže být vráceno
 4. na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li kupující jejich originální obal
 5. na dodávku novin, periodik a časopisů
 6. spočívajících ve hře nebo loterii

11. STORNO OBJEDNÁVKY ZE STRANY PRODÁVAJÍCÍHO

Prodávající je oprávněn odstoupit od smlouvy uzavřené se zákazníkem zcela, případně zčásti jestliže:

 • Zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy se již nevyrábí, případně nedodává.
 • Výrazným způsobem došlo ode dne zadání objednávky zákazníkem ke změně dodavatelské ceny zboží, které je předmětem plnění podle smlouvy.
 • Dále si prodávající vyhrazuje právo zrušit objednávku zákazníka, který již dříve v minulosti nesplnil některou svou smluvní povinnost – zpravidla převzetí nebo zaplacení objednaného zboží.
 • V případě, že tyto situace nastanou, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu.

12. Ochrana osobních údajů

Osobní údaje kupujících jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Veškeré údaje získané od kupujících užíváme výhradně pro vnitřní potřebu obchodu a neposkytujeme je třetím osobám. Výjimku představují dopravci, kterým jsou osobní údaje kupujících předávány v rozsahu nutném pro bezproblémové doručení zboží. Osobní údaje kupujících jsou plně zabezpečeny proti zneužití. Data jsou uchovávána a nejsou sdílena s aplikacemi třetích osob. Kupující uzavřením smlouvy souhlasí se zpracováním a shromažďováním svých osobních údajů v naší databázi po úspěšném splnění smlouvy a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu včetně dalších zákonných práv k těmto údajům.


Akční nářadí

Příklepová vrtačka 690W / rychlosklíčidlo Hitachi DV18V Příklepová vrtačka 690W / rychlosklíčidlo Hitachi DV18V Kč s DPH 4 490,-
Dostupnost 3-4 dny

Akční nářadí

El.přímočará pila 720W CJ110MV El.přímočará pila 720W CJ110MV Kč s DPH 4 890,-
Dostupnost 3-4 dny

Akční nářadí

DWE4217 Malá úhlová bruska DEWALT 1 200 W 125 mm s posuvným spínačem DWE4217 Malá úhlová bruska DEWALT 1 200 W 125 mm s posuvným spínačem Kč s DPH 3 290,-
Dostupnost 3-4 dny

Akční nářadí

DWS780 Pokosová pila s posuvem DeWalt 1675 W - kotouč 305 mm DWS780 Pokosová pila s posuvem DeWalt 1675 W - kotouč 305 mm Kč s DPH 30 990,-
Dostupnost 3-4 dny
Česká pošta Dewalt Hitachi power tools Black & Decker Narex, Česká Lípa Proxxon Proxxon Micromot System

e-shop Nářadí profesionálů - Jindřich Ritschel
Volfartice 350, 471 12 Volfartice, tel.: +420 731 515 559

(c) 2009 Nářadí profesionálů, tvorba webu esluzby.net

Kliky